top of page

ZUMIS IN DE KLAS

Samen met kinderen zingen en creëren.
Experimenteren met unieke instrumenten,
klank en beweging geven aan onze emoties.

 

Tijdens de workshops experimenteren we samen met de kinderen

met klanken, ritmes, zang, beweging en ook verschillende muziekinstrumenten.

We duiken in de ZUMI-sfeer die voor dat moment toepasselijk is.

We gebruiken ons innerlijk kompas en door het zingen van de gekozen ZUMI krijgen kinderen de kans om zowel hun gevoelens te uiten en te kanaliseren als terug in verbinding te komen met zichzelf en de groep.

We stellen voor om ook zelf een KLAS-ZUMI te maken met de hele groep of in kleinere groepjes.

Deze wordt opgebouwd aan de hand van een krachtwoord, zin, klank en ritme waardoor er spontaan een creatie ontstaat waar iedereen zich bij betrokken voelt. 

KIES JE WORKSHOP

  • SAMEN ZUMIS ZINGEN EN BEWEGEN

ZUMIS zijn korte krachtige intentieliedjes. Tijdens deze workshop gaan we verkennen wat zingen en bepaalde instrumenten ons doet voelen. We leren verschillende ZUMIS zingen en bewegen. Met deze intense en ludieke workshop kan je nadien verder aan de slag.

   

Workshop: 1 lesuur per klas + muziek en (werk)boek en beeldmateriaal

  • SAMEN ZUMIS ZINGEN, BEWEGEN EN CREËREN

We krijgen eerst voeling door ZUMIS te zingen en te verkennen. We kiezen samen met de klas een thema en maken samen met behulp van verschillende instrumenten onze klas ZUMI. Dit wordt een hele intense en leerzame beleving. Je kan nadien zowel met de ZUMIS als met je eigen klas-ZUMI verder aan de slag.

Workshop: 2 lesuren per klas + muziek en (werk)boek en beeldmateriaal

  • ZUMI-PROJECTEN OP MAAT

We bespreken samen wat voor de kinderen en de klas de beste formule en thema is.  Zo kunnen we bijvoorbeeld aan de hand van het zingen van ZUMIS verder met een heleboel instrumenten samen een klanken verhaal laten ontstaan.

Workshop: vorm en aantal uren samen te bespreken + muziek en (werk)boek en beeldmateriaal


Het (werk)boek+CD dient als ondersteuning bij eender welke workshopformule. 

ZUMIS IN DE KLAS / ZUMIS EN CLASSE - Watakape

ZUMIS IN DE KLAS / ZUMIS EN CLASSE - Watakape

bottom of page